Financieel plan
Meer ruimte om te sparen voor later, belasting over vermogen. Wat verandert er voor jou? Een helder overzicht van de belangrijkste wijzigingen die van invloed kunnen zijn op jouw portemonnee.

Financieel: wat verandert er voor jou?

Laatste update: 1 januari 2024
Meer ruimte om te sparen voor later, belasting over vermogen. Wat verandert er voor jou? Een helder overzicht van de belangrijkste wijzigingen die van invloed kunnen zijn op jouw portemonnee.

Op deze pagina

Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat je er altijd op kunt rekenen dat wij jou adviseren op basis van de laatste stand van zaken.

Wat is al veranderd of verandert binnenkort?

In het overzicht hieronder vind je belangrijke veranderingen die al zijn ingegaan of (zeer waarschijnlijk) binnenkort ingaan. Heb je vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!

Flinke verruiming fiscaal vriendelijke pensioenruimte

De ruimte om belastingvrij te sparen voor jouw toekomstig inkomen is flink uitgebreid. De zogenaamde fiscale jaarruimte voor de aftrek van lijfrentepremies is in 2023 verhoogd naar 30% (was eerder 13%) van het inkomen waarmee je spaart voor jouw pensioen. 

Benieuwd naar de voorwaarden? Je leest er alles over in onderstaande blog.

Lijfrente
meer informatie in deze blog

Belastingvoordeel én sparen voor later

Ondernemer? Werknemer met auto van de zaak? Te weinig pensioen opgebouwd? Met een lijfrente investeert je in jouw toekomstig inkomen met belastingvoordeel. En dankzij de Pensioenwet heb je meer ruimte dan ooit.

Nieuw pensioenstelsel

Er verandert veel, maar een aantal sterke punten uit het oude pensioenstelsel blijven overeind staan. Zo wordt jouw pensioen in het nieuwe stelsel ook levenslang uitgekeerd. Premies worden ook in het nieuwe stelsel collectief belegd en deelname aan een pensioenregeling via jouw werkgever blijft verplicht. Ook blijft de opbouw voor nabestaandenpensioen na de pensioendatum hetzelfde.

 

In deze blog staan we uitgebreid stil bij alle veranderingen.

Pensioen
meer informatie in deze blog

Een nieuw pensioenstelsel

In het nieuwe pensioenstelsel heb je minder zekerheid dan nu, maar jouw pensioen is dan wel persoonlijker. In deze blog staan we uitgebreid stil bij alle veranderingen.

Onredelijk

De belasting in Box 3 staat al jaren ter discussie. De belasting werd als zeer onredelijk ervaren, omdat er met rendementen gerekend moest worden, die in werkelijkheid amper gerealiseerd werden.

Nieuw box 3 stelsel

Het nieuwe box 3-stelsel is op zijn vroegst in 2027 haalbaar. De Belastingdienst gaat dan uit van het werkelijke rendement op spaargeld, schulden en beleggingen.

Overbrugging

Tot de invoering van het nieuwe stelsel geldt een overbruggingsperiode.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Ben je geboren na 30 september 1961? Dan is jouw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend en verloopt nu als volgt:

Meer informatie

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Tool om je AOW-leeftijd te berekenen. Vul je geboortedatum in en kijk wat jouw AOW-leeftijd is.

Kindgebonden budget 2024

Het kindgebonden budget in 2024:

Hoe hoog het bedrag voor jou wordt is afhankelijk van jouw inkomen, vermogen en of je samenwoont of niet.

Belastingschijven in 2024

De belastingschijven in 2024 zijn iets veranderd ten opzichte van 2023. De grens van schijf 2 is iets opgerekt, waardoor je later 49,5% belasting gaat betalen. Verder betaal je over het jaar 2024 meer belasting in de eerste schijf. Een overzicht van de tarieven vind je hieronder (de tarieven van 2023 staan tussen haakjes).

Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan Tarief 2024 voor AOW Tarief 2024 na AOW
1e schijf € 0 € 38.139 (€ 37.149) 36,97% (36,93%) 19,07% (19,03%)
2e schijf € 38.139 (€ 37.149) € 75.624 (€ 73.031) 36,97% (36,93%) 36,97% (36,93%)
3e schijf € 75.624 (€ 73.031) € – 49,50% 49,50%
Beeldmerk

Andere berichten die je misschien interessant vindt

Beeldmerk

Heb je een vraag over dit bericht?

Heb je een vraag over dit bericht of wil je een afspraak maken? Vul dan onderstaand formulier in. Je ontvangt dan snel een persoonlijke reactie.

* We gebruiken deze gegevens alleen voor een reactie op jouw bericht.