Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening gericht op een betere informatievoorziening over de rol van duurzaamheidsaspecten bij financiële instrumenten. SFDR is effectief vanaf 10 maart 2021 en moet bijdragen bij het behalen van de klimaat doelstellingen zoals geformuleerd in de Overeenkomst van Parijs. SFDR brengt verplichtingen met zich mee voor beleggingsadvies. Hieronder informeren wij je welke rol SFDR inneemt bij onze dienstverlening.

Duurzaamheidsrisico’s in verzekeringsadvies (voor precontractuele informatie bij het advies)

Omdat wij diensten aanbieden die zich kwalificeren als beleggingsadvies verplicht wij ons klanten te informeren over de rol die duurzaamheidsrisico’s hierbij spelen. Duurzaamheidsrisico’s, of ESG-risico’s, zijn alle risico’s die voortkomen uit milieu-, sociale, of governance factoren, en een negatief effect op de waarde van het product kunnen veroorzaken. Wij maken geen inschatting van de te verwachten effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de onderliggende beleggingen.

Ongunstige effecten van beleggingsadvies op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen

Op grond van de SFDR moeten wij aangeven of bij het opstellen van het advies rekening wordt gehouden met ongunstige effecten van een beleggingsbeslissing op duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren zijn factoren op het gebied van ecologie, sociale zaken, werkgelegenheid, mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij richten ons uitsluitend op het risico dat je wil afdekken. In het advies houden wij rekening met je financiële situatie, je doelstellingen, en je risicobereidheid. Ook kijken wij naar je kennis en ervaring. Op basis van deze informatie bepalen wij of een product past bij jouw situatie en doen wij voorstellen voor productoplossingen.