[zl_tabs_reload label="1"] [zl_tabs_cell title="Risicoprofiel"]

[/zl_tabs_cell] [zl_tabs_cell title="Verzekeringen"]
Toelichting prioriteit

Hoe bepalen we de prioriteit van een maatregel?

Om de prioriteit van een maatregel te bepalen, maken we gebruik van de risicomatrix. We kijken naar de kans dat een risico zich voordoet en naar de impact die het heeft op de continuïteit van de onderneming als het risico zich inderdaad voordoet.

Op basis hiervan onderscheiden we 3 niveaus van prioriteiten.
Toelichting

Kans dat risico zich voordoet Impact op de continuïteit van uw bedrijf Risiconiveau Prioriteit Toelichting
Kleine kans Lage impact Lage prioriteit Schades die in elke organisatie voorkomen. Financierbaar uit het beschikbaar budget. Schadepreventie kan nuttig zijn.
Kleine kans Middelgrote impact Lage prioriteit Afhankelijk van de risicobereidheid van de onderneming kan zelf financieren van de schade of verzekeren als beheersmaatregel worden gekozen.
Middelgrote kans Lage impact Lage prioriteit Afhankelijk van de risicobereidheid van de onderneming kan zelf financieren van de schade of verzekeren als beheersmaatregel worden gekozen.
Kleine kans Hoge impact Gemiddelde prioriteit Het is verstandig om de schade te voorkomen (preventie) en de omvang van de schade te beheersen. Verzekeren is gebruikelijk.
Middelgrote kans Middelgrote impact Gemiddelde prioriteit Het is verstandig om de kans op schade te verminderen (preventie) en de omvang van de schade te beheersen. Verzekeren is gebruikelijk.
Grote kans Lage impact Gemiddelde prioriteit Het is verstandig om de kans op schade te verminderen (preventie) en de omvang van de schade te beheersen. Verzekeren kan duurder zijn dan het risico zelf dragen.
Middelgrote kans Hoge impact (zeer) hoge prioriteit Terugdringen van zowel kans als gevolg. Verzekeren in combinatie met treffen van preventieve maatregelen is gebruikelijk.
Grote kans Middelgrote impact (zeer) hoge prioriteit Terugdringen van zowel kans als gevolg. Verzekeren in combinatie met treffen van preventieve maatregelen is gebruikelijk.
Grote kans Hoge impact (zeer) hoge prioriteit Onacceptabel risico. Het risico moet worden afgestoten of er moeten maatregelen worden getroffen om het risico zo snel mogelijk te verlagen naar een acceptabel nivo.

[/zl_tabs_cell] [zl_tabs_cell title="Preventieve maatregelen"]

[/zl_tabs_cell] [/zl_tabs_reload]